Kalite Belgeleri

 

 

CE Sertifikalar:

 

 

     CE Certificate

 

 

 

ISO 9001:2008 Sertifikası:           

 

 

    ISO 9001:2008 Certificate

 

 

RoHS Sertifikaları:

 

 

 

    RoHS Certificate

 

 

 

OIML R60 Sertifikaları:

 

 

    TS Compression Type Load Cell OIML Certificate

 

EC Type Approval Sertifikaları:         

 

 

    K42 Weighing Indicator EC Type Approval Certificate

 

 

 

 

 

OIML, dünya çapında, devletler arası bir organizasyondur. Esas amacı, üye ülkelerin ulusal ölçüm servisleri veya ilgili organizasyonlar tarafından uygulanan metrik (ölçüm) kontrolleri ve kurallarını düzenlemektir. OIML Sertifikası ölçüm belge standardının OIML tavsiyelerine göre test edildiğini ve OIML gereksinimlerini karşıladığını belirtir. OIML sertifikası,tartı aletleri için gerekli bir belgedir.

OIML R60: Metrological regulation for load cells.
OIML R61: Automatic gravimetric filling instruments.
OIML R76: Metrological and technical requirements for non-automatic weighing instrument

http://www.oiml.org/

OIML CERTIFICATION  
 

 

Ec Type approval sertifikası,Green M (yeşil zemin üzerine siyah M harfi) yapıştırılmış olan cihaz, metrolojik olarak 2009/23/EC (NAWI) gibi ilgili bütün direktifleri sağladığı anlamına gelmektedir. Bir üreticinin ürünlerine Green-M işaretini yapıştırabilmesi için yetkilendirilmiş kuruluş (notified body) tarafından akredite olması gerekmektedir.

http://ec.europa.eu

EC TYPE APPROVAL  
 

 

ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

 

 

 

 

 

ABD de, Dünya genelinde uygulanan OIML sertifikasına karşılık olarak NTEP sertifikası uygulanmaktadır. NTEP, Ulusal Standardizasyon ve Teknoloji Ensititüsü (NIST) ile Ulusal Ağırlık ve Ölçüm Konferansı (NCWM) arasındaki iş birliği programı olarak devlet ve özel sektörün tip doğrulaması ve temel birliğinin tanımlanması için kullanılan sertifikalandırma türüdür.

www.ncwm.net

NTEP CERTIFICATE  
 

 

 Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”
ATEX  
 

 

Rusça'da "Norm" kelimesinin karşılığıdır ve R de Rusya demektir. Rusya'da satılmak istenen  birçok ürün için bu belge gereklidir.

GOST-R  

 

 

 
 
 

 

Copyright © Kobastar Elektronik San. ve Tic. LTd. Şti. Endüstriyel Tartı Sistemleri - KONYA | Tüm Hakkı Saklıdır konya web tasarım